Riette van Dijk & P8
Schilderijen, objecten, bronzen, exposities, cursussen
U kunt zich wenden tot Riëtte van Dijk, telefoonnummer 0487- 522553 of                                   riettevd@xs4all.nl   Webmaster: Aart de Zeeuw       foto’s:  Dirk Sultzherr &  Lin Gerritse www.lin.exto.nl